Преглед

Закон и ред

Американската наказателна система работи благодарение на две отделни, но еднакво важни групи: полицията, която разследва престъплението, и областните прокурори, които завеждат дела срещу нарушителите. Това са техните истории.

1

Закон и ред

двадесети сезон
20 Ноември 2016: 05:16 - 06:00
2

Закон и ред

двадесети сезон
20 Ноември 2016: 05:15 - 06:00
3

Закон и ред

двадесети сезон
19 Ноември 2016: 06:01 - 06:46
4

Закон и ред

двадесети сезон
19 Ноември 2016: 06:00 - 06:45
5

Закон и ред

двадесети сезон
14 Ноември 2016: 05:16 - 06:01
6

Закон и ред

двадесети сезон
13 Ноември 2016: 06:01 - 06:45
7

Закон и ред

двадесети сезон
13 Ноември 2016: 06:00 - 06:45
8

Закон и ред

двадесети сезон
13 Ноември 2016: 05:15 - 06:01
9

Закон и ред

двадесети сезон
12 Ноември 2016: 06:00 - 06:43
10

Закон и ред

двадесети сезон
07 Ноември 2016: 05:17 - 06:01
11

Закон и ред

двадесети сезон
06 Ноември 2016: 06:01 - 06:46
12

Закон и ред

двадесети сезон
06 Ноември 2016: 06:00 - 06:45
13

Закон и ред

двадесети сезон
06 Ноември 2016: 05:16 - 06:01
14

Закон и ред

двадесети сезон
06 Ноември 2016: 05:15 - 06:00
15

Закон и ред

двадесети сезон
05 Ноември 2016: 06:01 - 06:46
16

Закон и ред

двадесети сезон
05 Ноември 2016: 06:00 - 06:45
17

Закон и ред

двадесети сезон
31 Октомври 2016: 05:16 - 06:01
18

Закон и ред

двадесети сезон
31 Октомври 2016: 04:16 - 05:01
19

Закон и ред

двадесети сезон
30 Октомври 2016: 04:17 - 05:45
20

Закон и ред

двадесети сезон
30 Октомври 2016: 04:15 - 05:00
Зареждане

Плейър