Преглед

40 е новото 20

Лайза се завръща в "Емпирикъл" с надеждата да продължи работа както обикновено, но Чарлз обявява нов проект, което води до някои неудобни разкрития.

141

40 е новото 20

пети сезон
30 Януари 2019: 22:50 - 23:25
142

40 е новото 20

пети сезон
30 Януари 2019: 17:30 - 18:00
143

40 е новото 20

пети сезон
30 Януари 2019: 17:25 - 17:55
144

40 е новото 20

четвърти сезон
30 Януари 2019: 17:00 - 17:30
145

40 е новото 20

четвърти сезон
30 Януари 2019: 16:55 - 17:25
146

40 е новото 20

пети сезон
30 Януари 2019: 10:05 - 10:35
147

40 е новото 20

пети сезон
30 Януари 2019: 10:00 - 10:30
148

40 е новото 20

четвърти сезон
30 Януари 2019: 09:35 - 10:05
149

40 е новото 20

пети сезон
29 Януари 2019: 23:25 - 23:50
150

40 е новото 20

четвърти сезон
29 Януари 2019: 22:50 - 23:25
151

40 е новото 20

четвърти сезон
29 Януари 2019: 17:30 - 18:00
152

40 е новото 20

четвърти сезон
29 Януари 2019: 17:00 - 17:30
153

40 е новото 20

четвърти сезон
29 Януари 2019: 10:00 - 10:30
154

40 е новото 20

четвърти сезон
29 Януари 2019: 09:30 - 10:00
155

40 е новото 20

четвърти сезон
28 Януари 2019: 23:25 - 23:55
156

40 е новото 20

четвърти сезон
28 Януари 2019: 22:55 - 23:25
157

40 е новото 20

четвърти сезон
28 Януари 2019: 17:30 - 18:00
158

40 е новото 20

четвърти сезон
28 Януари 2019: 17:00 - 17:30
159

40 е новото 20

четвърти сезон
28 Януари 2019: 10:00 - 10:30
160

40 е новото 20

четвърти сезон
28 Януари 2019: 09:35 - 10:00
Зареждане

Плейър