Fen TV


Програма

Днес (Декември 6)

05:00 Багрите на България
01:30 Твоята музика
01:00 Песните на...,половин час с
00:00 Твоята музика
20:00 Зона за поздрави LIVE
14:00 Твоята музика
13:00 Шесто чувство
12:30 Твоята музика
12:00 Багрите на България
10:45 Твоята музика
10:30 Телепазар
10:00 Песните на...,половин час с
07:00 Утрото

Утре (Декември 7)

05:00 Багрите на България
00:00 Твоята музика
20:00 Зона за поздрави LIVE
14:00 Твоята музика
13:00 Шесто чувство
12:30 Твоята музика
12:00 Багрите на България
10:45 Твоята музика
10:30 Телепазар
10:00 Твоята музика
07:00 Утрото

Декември 8

00:00 Твоята музика
20:00 Зона за поздрави LIVE
14:00 Твоята музика
13:00 Шесто чувство
12:30 Твоята музика
12:00 Багрите на България
10:45 Твоята музика
10:30 Телепазар
07:00 Утрото
Зареждане

Плейър