Fen TV


Програма

Вчера (Септември 21)

05:00 Багрите на България
01:30 Твоята музика
01:00 Песните на...,половин час с
00:00 ЗОНА ЗА ПОЗДРАВИ,поздрави на живо
21:00 ЗОНА ЗА ПОЗДРАВИ,поздрави
16:00 Твоята музика
15:00 Магията на твоето щастие
12:30 Твоята музика
12:00 Багрите на България
10:45 Твоята музика
10:30 Телепазар
10:00 Песните на...,половин час с
07:00 Утрото

Днес (Септември 22)

05:00 Багрите на България
01:00 Твоята музика
00:00 ЗОНА ЗА ПОЗДРАВИ,поздрави на живо
21:00 ЗОНА ЗА ПОЗДРАВИ,поздрави
16:00 Твоята музика
15:00 Магията на твоето щастие
12:30 Твоята музика
12:00 Багрите на България
10:45 Твоята музика
10:30 Телепазар
10:00 Твоята музика
07:00 Утрото

Утре (Септември 23)

05:00 Багрите на България
01:00 Твоята музика
00:00 ЗОНА ЗА ПОЗДРАВИ,поздрави на живо
21:00 ЗОНА ЗА ПОЗДРАВИ,поздрави на живо
16:00 Твоята музика
15:00 Магията на твоето щастие
12:30 Твоята музика
12:00 Багрите на България
10:45 Твоята музика
10:30 Телепазар
07:00 Утрото
Зареждане

Плейър