BIT SD


Избери предаване

Програма

Август 15

Август 16

05:30 Аз уча английски
05:00 Спорно за спорта с Кирил Веселински
04:00 Star box
03:00 Честно казано с Люба Кулезич
02:30 Без Целофан
01:00 Един прекрасен ден
23:00 Код 11-13
22:00 Star box
21:30 Kъсни новини на BiT
20:30 Горещи срещи с Венета Райкова
19:30 Честно казано с Люба Кулезич

Август 17

05:30 Аз уча английски с Николая
05:00 Спорно за спорта с Кирил Веселински
04:00 Star box
03:00 Честно казано с Люба Кулезич
02:30 Без Целофан
01:00 Един прекрасен ден
23:00 Код 11-13
22:00 Star box
21:30 Kъсни новини на BiT
20:30 Горещи срещи с Венета Райкова
19:30 Честно казано с Люба Кулезич
19:00 Спорно за спорта с Кирил Веселински
18:30 Централни новини на BiT
16:30 еМисия България
15:00 Един прекрасен ден
14:00 Star box
13:00 Просто Диков
11:00 Код 11-13
10:00 Честно казано с Люба Кулезич
09:00 Горещи срещи с Венета Райкова
08:30 Спорно за спорта с Кирил Веселински
06:30 Код 11-13
06:00 Новини
Зареждане

Плейър